EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Sist endret: 12.02.2021

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2020-2022

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2020-2022DevProject Wisent (laget av Decap.no)