EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Energioverenskomsten

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.


Energiavtale I

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene.


Overenskomst for Hålogaland Kraft

Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper.


Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Hovedtariffavtalen gjelder mellom Samfunnsbedriftene og LO Kommune, YS-K-Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Kommune, Unio, Akademikerne kommune Norsk Folkehøgskolelag og Lederne.


Kabelmontoroverenskomsten

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL og IT Forbundet på den annen side. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.


Spekter A-del

Overenskomsten del A mellom Spekter og LO Stat.
Inndeling i overenskomsteområder for perioden 2020 - 2022.


Overenskomst for Statnett

Overenskomst for Statnett ert inngått mellom Spekter og Statnett SF på den ene side og LO Stat og EL og IT Forbundet på den annen side.

Avtalen gjelder for EL&IT forbundets medlemmer i Statnett SF, Lyse Sentralnett AS og ELHUB AS. Virkeområdet vil i det følgende benevnes som "Statnett". Avtalen gjelder ikke for virksomhetens direktører.


Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og EL og IT Forbundet. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.DevProject Wisent (laget av Decap.no)