EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Om siden

På denne siden finner du alle overenskomster som EL og IT Forbundet er part i.

Oppdager du en feil, eller har du noen tilbakemeldinger er det bare å sende oss en epost.

Siden er utviklet av Decap.no

Systemet er bygget på: W3CSS, Bootstrap, jQuery og PHP.

Gode tips og råd fra: Fix.no-gjengen, og Visent (Visent.no)


DevProject Wisent (laget av Decap.no)