EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Overenskomst

Overenskomstens Del B mellom HDO og EL og IT Forbundet

Vedlegg 1

Vedlegg til Overenskomstens Del B mellom HDO og EL og IT Forbundet

Protokoll 1

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2020

Del A

Overenskomstens A-Del mellom Spekter og LO Stat 2020-2022

Tillegg 2

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2020-2022


DevProject Wisent (laget av Decap.no)