EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Sist endret: 11.02.2021

Vedlegg til Overenskomstens Del B mellom HDO og EL og IT Forbundet

Partene er enige om at følgende også er gjeldende:

Vaktordninger:

Arbeidstaker over 55 år fritas i størst mulig grad for nattevakter dersom de selv ønsker det og det ikke medfører dokumenterte vesentlige ulemper for helseforetaket.

Det bør legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke kan ha en arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning.

Omregnet tid for bakvaktstillegget er 1:5.

Det betales i tillegg helligdagstillegg i forhold til omregnet tid, hvis bakvaktene faller på en helligdag.

Sosiale bestemmelser:

Partene er enige om at sentrale avtalte sosiale bestemmelser i A og A1 gjøres gjeldende i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.DevProject Wisent (laget av Decap.no)