EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for heisfaget

Sist endret: 25.02.2021

Den 24. september 1996 ble avholdt forhandlingsmøte vedr. tariffrevisjonen for heisfaget

Til stede:

LO: Yngve Hågensen, Jan Balstad, Bjørn Kolby
NEKF: Anders Kristoffersen, Knut Olav Bakke
HMF: Terje Skog

NHO: Karl Glad, Lars Chr. Berge
NELFO: Tore Bergum
HLF: Knut Hovind, Emse Lote

LO og NHO har i forbindelse med årets tariffoppgjør for heisfaget drøftet i hvilken grad andre overenskomster enn Heisoverenskomsten kan gjøres gjeldende for arbeid med heiser og kommet fram til følgende:

  1. Partene konstaterte at Heisoverenskomsten og landsoverenskomsten for elektrofagene er selvstendige tariffavtaler.
  2. Medlemsbedrifter i NHO som utfører ordinært installasjons-, reparasjons- og servicearbeid på heiseanlegg skal følge Heisoverenskomsten.
  3. Når bedrifter hos seg selv utfører service og reparasjon av heiseanlegg eller utfører slikt arbeid hvor dette er en mindre del av en totalavtale om vedlikehold av elektroinstallasjoner i bygg eller byggekompleks kan dette arbeid utføres etter annen overenskomst.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)