EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for heisfaget

Overenskomst

Overenskomst for heisfaget mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Nelfo på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, EL og IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening på den annen side (DEL II). 

Bilag 1

Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai

Bilag 2

Sliterordningen

Bilag 3

Arbeidsmiljøutvalg
Helse - miljø og sikkerhet i heisbransjen

Bilag 4

AVTALE OM KORTE VELFERDSPERMISJONER
AV 1972 MED ENDRINGER I 1976, 1982, 1990, 1992, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2012

Bilag 5

Lønnssystemer

Bilag 6

AVTALE

om et Opplysnings- og utviklingsfond opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge

(Endret siste gang i 2011)

Bilag 7

Offshoreavtalen

Bilag 8

Avtale om ny AFP-ordning

Bilag 9

Intensjonsavtale

Bilag 10

Avtale om prosentvis trekk av fagforeningskontingent

Bilag 11

Stedlig avtale vedrørende beregning av timelønn 53 for service- og reparasjonsarbeid i heisefaget

Bilag 12

Forhandlingsmøte vedr. tariffrevisjonen for heisfaget

Bilag 13

Ferie mv. (avtalefestet ferie)

Bilag 14

AKTIVITETSPROGRAM MELLOM LO OG NHO -
LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN

Bilag 15

Opplæring av elektrikere for avleggelse av fagprøve i heismontørfaget

Bilag 16

LOVFESTET EKSTRAFERIE FOR ELDRE ARBEIDSTAGERE

Bilag 17

Uorganiserte bedrifter – tariffrevisjoner


DevProject Wisent (laget av Decap.no)