EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for heisfaget

Sist endret: 25.02.2021

Helse - miljø og sikkerhet i heisbransjen

Det er partenes formål å ligge langt fremme for å skape et godt arbeidsmiljø.

Vårt mål er at arbeid i bransjen ikke skal føre til ulykker skader eller tap av menneskeliv. Dette vil danne grunnlag for gode resultater på de fleste områder.


Helse - miljø og sikkerhetsarbeid vil omfatte:

Liv og helse - anlegg og produksjon - indre og ytre miljø - opplæring og informasjon.

Helse - miljø og sikkerhet er et linjeansvar fra leder og til den enkelte ansatte.

Alle ansatte har ansvar for å forebygge skade på seg selv, andre og utstyr.

Dette arbeid tilrettelegges av de til enhver tid gjeldende lov og forskrifter for nasjonal arbeidsmiljølovgivning, supplert med de tillegg partene selv er enige om.DevProject Wisent (laget av Decap.no)