EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Sist endret: 20.10.2022

Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid

Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid bør bl.a. inneholde:

  • Deltidstilsatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling
  • Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og opp-gavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger
  • Det er ingen forutsetning at den deltidstilsatte skal måtte ta hele den ledige stillingen
  • Det bør vurderes om deltidstilsatte gjennom kompetanseheving kan kvalifiseres til å få utvidet sitt arbeidsforhold


DevProject Wisent (laget av Decap.no)