EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

Hovedtariffavtale

Avtalen er inngått mellom Samfunnsbedriftene og flere arbeidstakerorganisasjoner, blant annet LO for perioden 2020-2022.

Vedlegg 1

Vedtekter for avtalefestet pensjon

Vedlegg 2

Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO

Vedlegg 3

Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid

Vedlegg 4

Retningslinjer for lokale forhandlinger - God forhandlingsskikk

Vedlegg 5

Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Vedlegg 6

Bedrifter som omfattes av Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

Vedlegg 7

Veileder for ansatte og ledelse i bedrifter som vurderer å endre pensjonsordning

Vedlegg 8

Avtalefestet pensjon (AFP) i bedrifter med alternativ pensjonsordning


DevProject Wisent (laget av Decap.no)