EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Hovedtariffavtale

Avtalen er inngått mellom Samfunnsbedriftene og flere arbeidstakerorganisasjoner, blant annet LO for perioden 2020-2022.

Vedlegg 1

Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid

Vedlegg 2

Retningslinjer for lokale forhandlinger - God forhandlingsskikk

Vedlegg 3

Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Vedlegg 4

Bedrifter som omfattes av Bedriftsavtalen

Vedlegg 5

Veileder for ansatte og ledelse i bedrifter som vurderer å endre pensjonsordning

Vedlegg 6

Avtalefestet pensjon (AFP) i bedrifter med alternativ pensjonsordning

Protokoll fra mellomoppgjør i 2021

Protokoll fra mellomoppgjør i 2021

Protokolltilførsler fra hovedoppgjøret 2022

Protokolltilførsler fra hovedoppgjøret 2022


DevProject Wisent (laget av Decap.no)