EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Sist endret: 20.10.2022

Bedrifter som omfattes av Bedriftsavtalen

Nye bedrifter skal godkjennes av begge parter jf §1. Samfunnsbedriftene har ansvaret for å ajourføre listen og distribuere denne mellom partene. Pr. 1.5.2022 var det 194 bedrifter knyttet til avtalen.

 

Avfall og gjenvinning

 • Agder Renovasjon IKS
 • Avfall Sør AS
 • Avfallsservice AS
 • Bingsa Gjenvinning AS
 • Bingsa Gjenvinning Næring AS
 • BIR AS
 • BIR Husholdning AS
 • BIR Infrastruktur AS
 • BIR Nyverdi AS
 • BIR Ressurs AS
 • Bjorstaddalen Husholdning AS
 • Bjorstaddalen Næring AS
 • Dalane Miljøverk AS
 • Ecopro As
 • Finnmark Miljøtjeneste AS
 • Finnmark Ressursselskap AS
 • Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS
 • Follo Ren IKS
 • Fosen Renovasjon IKS
 • Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
 • Hallingdal Renovasjon IKS
 • Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
 • Helgeland Avfallsforedling IKS
 • Horisont Miljøpark IKS
 • Horisont Renovasjon AS
 • Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap IKS
 • Hålogaland Ressursselskap IKS
 • Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS
 • Indre Hordaland Miljøverk IKS
 • Indre Østfold Renovasjon IKS
 • Innherred Renovasjon IKS
 • Iris Salten IKS
 • Irmat AS
 • IRS Miljø IKS
 • IVAR IKS
 • Libir IKS
 • Lindum AS
 • Lofoten Avfallsselskap IKS
 • Maren AS
 • Maren Eiendom Jåbekk AS
 • Maren Kommuneservice AS
 • Maren Miljøservice AS
 • Meldal Miljøanlegg AS
 • Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 • MOVAR IKS
 • Nordfjord Miljøverk IKS
 • Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS
 • Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • ReMidt IKS
 • Remiks Husholdning AS
 • Remiks Miljøpark AS
 • Remiks Næring AS
 • Renovasjon i Grenland IKS
 • Renovasjonen IKS
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 • Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS
 • Renovasjonsselskapet GLØR IKS
 • Reno-Vest Bedrift AS
 • Renovest IKS
 • Reno-Vest IKS
 • Reno-Vest Produksjon AS
 • ReTRANS Midt AS
 • Retura Glåma AS
 • Retura IR AS
 • Retura Midt AS
 • Retura NT AS
 • Retura Shmil AS
 • Retura TRV AS
 • RFL innsamling og transport AS
 • RIR IKS
 • RIR Næring AS
 • RIR Transport AS
 • Risør og Tvedestrand regionens avfallsselskap RTA AS
 • Romerike Avfallsforedling (ROAF) IKS
 • Senja Avfall IKS
 • Senja Avfall Miljø AS
 • Senja avfall næring AS
 • Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
 • SIMAS IKS
 • Sirkla Ressurs AS
 • Sirkula IKS
 • Solør renovasjon IKS
 • Sumtrans AS
 • Sunnfjord Miljøverk IKS
 • Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS
 • Søndre Helgeland miljøverk IKS
 • Søre Sunnmøre reinhaldsverk IKS
 • Sør-Østerdal IK Renovasjonsselsskap IKS
 • Trondheim Renholdsverk AS
 • TRV Gruppen AS
 • Valdres Kommunale Renovasjon IKS
 • Vefas Retur AS
 • Vest-Finnmark Avfallsselskap (Vefas IKS)
 • Vestfold avfall og ressurs AS – VESAR
 • Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS
 • Øst-Finnmark Avfallsselskap AS
 • Østfold Avfallssortering IKS
 • Øvre Romerike avfallselskap IKS
 • ØyVAR AS
 • ÅRIM AS

 

IKT-bedrifter

 • Konsesjonskraft IKS
 • DDV
 • Digitale Gardermoen IS
 • IKT Agder IKS
 • IKT Nordhordaland kommunalt oppgåvefellesskap
 • IKT Valdres IKS
 • Jarlsberg IKT
 • Søre Sunnmøre IKT

 

Næring og eiendom>

 • Askerhalvøya Eiendom AS
 • Hagahaugen AS
 • Høyanger Bustadstifting
 • Industribygg Gjøvik AS
 • Kautokeino Boligselskap AS
 • Kirkegaten 74 AS
 • Kongsberg Tomteselskap AS
 • Kontorbygg AS
 • Narvikgården AS
 • Osterøy Utvikling AS
 • Porsanger Boligstiftelse
 • Sykkylven Bustadselskap AS
 • Trivselshagen IKS
 • Vardø kommunale bolig- og eiendomsselskap AS
 • Parkering
 • Haugesund Parkering Drift AS
 • Lillestrøm Parkering AS
 • Mandal Parkering AS
 • Sunnmøre parkering AS
 • Tromsø parkering AS
 • Trondheim parkering AS
 • Ålesund Bobilparkering AS
 • Ålesund Parkering AS
 • Ålesund Parkering Eiendom AS

 

Revisjon

 • Agder Kommunerevisjon IKS
 • Aust-Agder Revisjon IKS
 • Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
 • Innlandet revisjon IKS
 • KomRev NORD IKS
 • Komrev Sør IKS
 • Konsek Trøndelag IKS
 • Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS
 • K-Sekretariatet IKS
 • Moava AS
 • Møre og Romsdal Revisjon SA
 • Revisjon Midt-Norge SA
 • Revisjon Øst IKS
 • Rogaland kontrollutvalgssekretariat
 • Rogaland Revisjon IKS
 • Romerike Revisjon IKS
 • Salten kommunerevisjon IKS
 • SEKOM secretariat
 • Sunnmøre kontrollutvalgsekretariat IKS
 • Vest kontroll
 • Vest-Finnmark kommunerevisjon VEFIK IKS
 • Vestfold og Telemark revisjon IKS
 • Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
 • Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap
 • Vestlandsrevisjon IKS
 • Viken kommunerevisjon IKS
 • Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
 • Østfold kontrollutvalgssekretariat kommunalt oppgavefellesskap
 • Østre Viken kommunerevisjon IKS

 

Vann og avløp

 • Asker og Bærum Vannverk IKS
 • Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
 • GIVAS IKS
 • Glitrevannverket IKS
 • Hias IKS
 • Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS
 • Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
 • Nedre Romerike Vannverk IKS
 • Nordre Follo Renseanlegg IKS
 • Russmarken VA AS
 • Søndre Follo renseanlegg IKS
 • Tønsberg Renseanlegg IKS
 • Vann Vest AS
 • VEAS Selvkost AS
 • Vestfold Vann IKS

 

Havner

 • Bergen Havn AS
 • Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS
 • Borg Havn IKS
 • Grenland havn IKS
 • Helgeland Havn IKS
 • Karmsund havn IKS
 • Kristiansand Havn IKS
 • Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
 • Listerhavnene IKS
 • Molde og Romsdal havn IKS
 • Nordfjord Havn IKS
 • Nordkappregionen Havn IKS
 • Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
 • Skjebergkilens Marina AS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Stavangerregionen Havnedrift AS
 • Trondheim Havn IKS

 

Andre

 • Biblioteksentralen SA


DevProject Wisent (laget av Decap.no)