EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Sist endret: 20.10.2022

Protokoll fra mellomoppgjør i 2021

1) ØKONOMI GJELDENDE FRA 1. MAI 2021

Bedriftsavtalens kapittel 3
Gruppe 1 (kap. 3, pkt. 3.7) 

A) Det gis differensiert tillegg som vist i vedlagt tabell. 
B) Arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn kroner 433100,- i 100% stilling. 

Vedlagt tabell:

 

 

Ansiennitetsgruppe

Gruppe

Stillingsgruppe

00

02

04

06

08

10

16

1

Leder og andre uten garantilønn gruppe 1

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

1

Ufaglært gruppe 1

8 000

8 100

8 200

8 700

10 300

10 300

10 300

1

Faglært gruppe 1

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

1

Faglært med fagskole gruppe 1

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

 

 

 

 

 

Ansiennitetsgruppe

Gruppe

Stillingsgruppe

 

00

02

04

06

08

10

16

1

Leder og andre uten garantilønn gruppe 1

Utregnet tillegg for ansiennitet

  - - - - - -

 

 

Utregnet laveste årslønn

- - - - - - -

1

Ufaglært gruppe 1

Utregnet tillegg for ansiennitet

  5 600 2 900 3 500 9 700 46 300 2 000

 

 

Utregnet laveste årslønn

311 275 316 875 319 775 323 275 332 975 379 275 381 275

1

Faglært gruppe 1

Utregnet tillegg for ansiennitet

  6 400 7 500 4 200 11 400 29 700 14 000

 

 

Utregnet laveste årslønn

369 400 375 800 383 300 387 500 398 900 428 600 442 600

1

Faglært med fagskole gruppe 1

Utregnet tillegg for ansiennitet

  6 400 7 500 4 200 11 400 27 700 14 000

 

 

Utregnet laveste årslønn

391 400 397 800 405 300 409 500 420 900 448 600 462 600


DevProject Wisent (laget av Decap.no)