EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Sist endret: 26.02.2021

1. FELLES UTTALELSE fra El & IT Forbundet og TELFO vedrørende innleie av arbeidskraft

Med utgangspunkt i de tariffmessige endringene vedrørende innleie av arbeidskraft som ble avtalt mellom TELFO og EL & IT Forbundet under tariffoppgjøret 2006 ønsker partene å presisere følgende:

Det kan oppstå situasjoner der det er svært vanskelig eller umulig å leie inn i henhold til bestemmelsen i LOK § 17 samtidig som innleie er tvingende nødvendig for å få utført oppdrag. LOK § 17 betraktes som hovedregelen vedrørende innleie av arbeidskraft der EL & IT Forbundet og NELFOs medlemmer er berørt.

I tilfeller hvor innleie etter LOK§ 17.2 er vanskelig eller umulig vil organisasjonene ikke motsette seg at de tillitsvalgte og bedriftene inngår avtaler i henhold til LOK § 16 pkt. 12 for å sikre tilgang på kvalifisert
arbeidskraft.

Organisasjonene vil i denne sammenheng henstille til at bedriftene i enhver situasjon vedrørende innleie av arbeidskraft vurderer hvilken betydning slike beslutninger vil kunne få for fremtidig rekruttering, samt inntak av lærlinger både på kort og lengre sikt.

Det må med andre ord være et felles mål å sikre at bedriftene også i et stramt arbeidsmarked opptrer på en måte som bevarer bedriftenes og bransjens ledende posisjon i yrkesopplæringen og at bransjen fortsatt blir
likestilt med kompetanse og kvalitet.

Oslo, 19.12.2006


EL & IT Forbundet                    TELFO

 

Merknad:
Bilaget henviser til LOK § 16.12. Riktig henvisning skal være LOK Bilag 13.DevProject Wisent (laget av Decap.no)