EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Overenskomst

01.05.2020 – 30.04.2022 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og forbundets avdelinger.
Omfatter også Hovedavtale LO/NHO, Offshoreavtalen og Akkordtariff landbasert virksomhet.

Bilag 1

Kompetanseheving, utviklingssenter m.m. - Elektrobransjens utviklingssenter (ELBUS)

Bilag 2

Felles uttalelse fra NELFO og NEKF vedrørende Landsoverenskomstens § 9

Bilag 3

Avtale om retningslinjer for prosentvise trekk av fagforeningskontingent

Bilag 4

For serviceelektronikere og elektroreparatører – fagarbeidere gjøres Landsoverenskomsten gjeldende, således:

Bilag 5

Behandling av tvister mellom organisasjonene

Bilag 6

Fellesbilag til overenskomst av 2020 AKTIVITETSPROGRAM MELLOM LO OG NHO LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN

Bilag 7

Fellesbilag til overenskomst 2020 Avtale om et Opplysnings- og utviklingsfond opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge (Endret siste gang i 2011).

Bilag 8

SLITERORDNINGEN mellom Landsorganisasjonen i Norge og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Bilag 9

Fellesbilag til overenskomst av 2020 Avtale om ny AFP-ordning

Bilag 10

Fellesbilag til overenskomst av 2020 FERIE M.V.

Bilag 11

Fellesbilag til overenskomsten av 2020 Uorganiserte bedrifter – tariffrevisjoner

Bilag 12

Fellesbilag til overenskomsten av 2020 Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstagere

Bilag 13

Innleie av ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå

Bilag 14

FELLES UTTALELSE fra El & IT Forbundet og TELFO vedrørende innleie av arbeidskraft.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)