EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO Stat – Spekter

Sist endret: 19.02.2021

Protokoll for avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak.

Unntak fra hovedreglene i Hovedavtalen

År 2017, den 14. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat vedrørende unntak fra hovedavtalens §§4 og 7.

Partene er for hovedavtaleperioden 2018 – 2021 enige om å prolongere avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde 10, jf. Protokoll datert 6. desember 2007, samt protokoll datert. 4 desember 2012.

År 2012, den 4. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat vedrørende unntak fra hovedavtalens §§ 4 og 7.

Partene er enige om følgende:
- Uorganiserte arbeidstakere følger den mest relevante overenskomst for stillingen, og lønnsreguleringer, inkl. virkningstidspunkt, gis tilsvarende det som er avtalt.

Med den mest relevante overenskomst menes den overenskomsten som omfatter flest organiserte arbeidstakere i helseforetaket for den stillingen den uorganiserte har.
Partene vil i fellesskap og hver for seg arbeide for at ovenstående blir fulgt av de lokale parter.DevProject Wisent (laget av Decap.no)