EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO Stat – Spekter

Hovedavtalen

Denne er ikke oppdatert. Bruk PDFen.

Hovedavtalen mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder som første del i alle overenskomster inngått mellom LO, representert ved LO Stat, og deres medlemmer og og arbeidsgiverforeningen Spekter, og dens medlemmer. 

Protokoll for avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM I OVERENSKOMSTOMRÅDE HELSEFORETAK
Unntak fra hovedreglene i Hovedavtalen

Avtale om Opplysnings- og Utviklingsordning i Spekter

Avtale om Opplysnings- og Utviklingsordning i Spekter
Overenskomstområdene 1-3 og 5-9

Avtale om Opplysnings- og Utviklingsordning for helse i Spekter Overenskomstområdene 4 og 10

Avtale om Opplysnings- og Utviklingsordning for helse i Spekter Overenskomstområdene 4 og 10


DevProject Wisent (laget av Decap.no)