EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Sist endret: 04.03.2021

Vedlegg 1: Stillingsstruktur med lønnstabell. Månedsbasert avlønning

 

L.gr. Stillingstittel Lønnsspenn (aut. opprykk etter 2, 5, 8 og 11 år)
1 Hjelpearbeider
Spesialarbeider
399500 . 402000 - 404500 - 409500 - 414500
2 Fakturamedarbeider
Kredittmedarbeider
Konsulent
Kundekonsulent
Markedskonsulent
Regnskapskonsulent
Saksbehandler
Dokumentasjonemedarbneider
409500 - 417000 - 424500 - 432500 - 439500
3 Fagarbeider telekom
Fagarbeider elektro
Fagarbeider energi
Fagarbeider IKT
Tekninker
Ressursstyrer
433500 - 441000 - 448500 - 453150 - 461675

Beregningsgrunnlaget for lærlinger er 433500
4 Ingeniør
Planlegger
Prosjektleder
Delprosjektleder
Teamleder
Bas
450675 - 455675 - 460675 - 470675
5 Controller
Elektroinstallatør
Innkjøper
IT konsulent
Key Account Manager
Konsulent operativ analyse
Kvalitatskonsulent
Personalkonsulent
Personalrådgiver
Regionscontroller
Selger
Service Manager
500675

Lønnstabellen justeres til reell minstelønn ved hvert lønnsoppgjør.

Fra og med 1. april 2021 gjelder følgende tabell:

  0 år 2 år 5 år 8 år 11 år
L.gr. 1 403000 405500 408000 413000 418000
L.gr. 2 413000 420500 428000 436000 443000
L.gr. 3 439000 446500 454000 458650 467175
L.gr. 4 454175 459175 464175 469175 474175
L.gr. 5 504175 504175 504175 504175 504175
           


DevProject Wisent (laget av Decap.no)