EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Overenskomstens del A

Overenskomstens del A er felles for alle overenskomster innen Spekter

Overenskomstens del B

Overenskomstens del B gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks (tidligere Relacom)

Vedlegg 1

Stillingsstruktur med lønnstabell. Månedsbasert avlønning.

Vedlegg 2

Individuelle oppsigelsesfrister

Vedlegg 3

Feilretting utenom ordinær arbeidstid

Vedlegg 4

Offshoreavtale

Vedlegg 5

4/3, 10/11 og 12/9 rotasjonsordning

Vedlegg 6

Avtale om direkte på-/avmønstring


DevProject Wisent (laget av Decap.no)