EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Sist endret: 04.03.2021

Vedlegg 5: 4/3, 10/11 og 12/9 rotasjonsordning


1. Arbeidstidsordning – 3 ukers turnus

Når det er enighet om bruk av 4/3, 10/11 eller 12/9 rotasjon gjelder følgende vilkår:

  1. Bedriften skaffer i utgangspunktet bolig/innkvartering. Hvor det ikke skaffes bolig/innkvartering dekkes overnatting etter statens satser for privat innkvartering eller etter regning.
  2. Dersom bedriften ikke skaffer måltider er det diett etter statens satser hvis ikke annet avtales.
  3. Gratis ut- og hjemreise ved hver arbeidsperiode i rotasjonsordningen. Transportmiddel avtales.
  4. Tid for ut- og hjemreise ved hver arbeidsperiode i rotasjonsordningen regnes fullt ut som arbeidstid.

Ved rotasjon gjelder denne 3 ukers arbeidstidsordningen:

Arbeidstidsordninger
4/3 rotoasjon 10/11 rotasjon 12/9 rotasjon
Dag Timer Total Dag Timer Total Dag Timer Total
Man 10 t 00 min 37 t 30 min Man 12 t 30 min 75 t 00 min Man 10 t 15 min 61 t 30 min
Tir 10 t 00 min Tir 12 t 30 min Tir 10 t 15 min
Ons 10 t 00 min Ons 12 t 30 min Ons 10 t 15 min
Tor 7 t 30 min Tor 12 t 30 min Tor 10 t 15 min
Fre Fri   Fre 12 t 30 min Fre 10 t 15 min
Lør Fri   Lør 12 t 30 min Lør 10 t 15 min
Søn Fri   Søn Fri   Søn Fri  
Dag Timer Total Dag Timer Total Dag Timer Total
Man 10 t 00 min 37 t 30 min Man 12 t 30 min 37 t 30 min Man 10 t 15 min 51 t 00 min
Tir 10 t 00 min Tir 12 t 30 min Tir 10 t 15 min
Ons 10 t 00 min Ons 12 t 30 min Ons 10 t 15 min
Tor 7 t 30 min Tor Fri   Tor 10 t 15 min
Fre Fri   Fre Fri   Fre 10 t 15 min
Lør Fri   Lør Fri   Lør Fri  
Søn Fri   Søn Fri   Søn Fri  
Dag Timer Total Dag Timer Total Dag Timer Total
Man 10 t 00 min 37 t 30 min Man Fri   Man Fri  
Tir 10 t 00 min Tir Fri   Tir Fri  
Ons 10 t 00 min Ons Fri   Ons Fri  
Tor 7 t 30 min Tor Fri   Tor Fri  
Fre Fri   Fre Fri   Fre Fri  
Lør Fri   Lør Fri   Lør Fri  
Søn Fri   Søn Fri   Søn Fri  

 

Normal tid over 3 uker = 112,5 timer.
Det vises fleksibilitet med at fritid/friperiode kan bli forskjøvet.DevProject Wisent (laget av Decap.no)