EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Sist endret: 04.03.2021

Vedlegg 6: Avtale om direkte på-/avmønstring


Virkeområde

Avtalen gjelder for alle arbeidstakere i OneCo Networks AS som kan omfattes av ordningen med direkte på-/avmønstring.

Arbeidsgiver kan frita en arbeidstaker ut fra ulemper han/hun påberoper seg. Dette kan for eksempel være personlige forhold, problemer med parkering. Arbeidsgiver kan også unnta arbeidstaker fra ordningen der avstanden mellom hjem og kundeområde/ arbeidsområde er for stor.

Ordningen forutsetter at den praktiseres slik at den enkelte arbeidstaker skal møte direkte hos kunde eller på vedkommende arbeidssted.


Definisjon

Med direkte på-/avmønstring skal arbeidstaker begynne direkte på arbeid hos kunden/på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse, og ved arbeidstidens slutt avslutte hos kunden/på arbeidsstedet.

Ved direkte på-/avmønstring der kjøring en vei overstiger 20 minutter regnes det overskytende inn i arbeidstiden.

Arbeidstaker har krav på å tilhøre et mønstringssted.


Fravær

Ved lengre fravær bestemmer arbeidsgiver hvordan bilen skal disponeres.


Forsikring

Arbeidstakere er dekket gjennom selskapets forsikringsordninger og bestemmelsene i bilansvarsloven.DevProject Wisent (laget av Decap.no)