EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedtariffavtalen i Staten

Sist endret: 25.02.2021

Vedlegg 1: Lønnsplan for LO Stat, Unio og YS Stat

PDF-versjon.


Lønnsplan 55


Hovedlønnstabell - Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. oktober 2020:
(PDF-versjon av hovedlønnstabell)

Lønnstrinn

Bruttolønn pr. år i kroner

Lønnstrinn

Bruttolønn pr. år i kroner

19

301 600

61

545 300

20

305 100

62

555 800

21

309 000

63

566 700

22

312 600

64

575 600

23

316 500

65

586 500

24

320 400

66

597 000

25

324 600

67

608 200

26

328 800

68

618 600

27

332 800

69

630 500

28

336 800

70

643 000

29

340 500

71

658 300

30

344 500

72

670 100

31

348 100

73

682 000

32

352 200

74

694 400

33

356 100

75

708 000

34

360 300

76

726 400

35

364 400

77

744 600

36

368 700

78

768 500

37

373 400

79

792 700

38

378 200

80

817 000

39

382 900

81

840 900

40

387 900

82

864 100

41

393 000

83

887 000

42

398 800

84

910 000

43

404 400

85

938 900

44

410 400

86

967 400

45

416 400

87

996 600

46

422 600

88

1 019 400

47

430 500

89

1 042 400

48

437 400

90

1 065 400

49

444 700

91

1 088 700

50

451 700

92

1 111 500

51

458 900

93

1 134 600

52

466 500

94

1 157 600

53

474 500

95

1 180 800

54

482 200

96

1 203 300

55

490 600

97

1 225 900

56

498 800

98

1 248 500

57

507 400

99

1 270 100

58

516 400

100

1 291 600

59

526 000

101

1 313 200

60

535 200

 

 

 

 


Lønnsrammer

(PDF-versjon av lønnsrammeoversikten)

  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
LR02 3 22 23   24   25   26   27 29           30   31 32 34
  4 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35
  5 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36
  6 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 37
  7 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38
  8 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39
  9 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40
  10 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41
  11- 32-
                                             
LR03 3
4
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
27
28
29
30
24
25
26
27
28
29
30
31
  25
26
27
28
29
30
31
32
  26
27
28
29
30
31
32
33
  27
28
29
30
31
32
33
34
  28
29
30
31
32
33
34
35
30
31
32
33
34
35
36
37
          31
32
33
34
35
36
37
38
  32
33
34
35
36
37
38
39
35
36
37
38
39
40
41
42
 
  11- 33-
                                             
LR04 3
4
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
27
28
29
30
24
25
26
27
28
29
30
31
  25
26
27
28
29
30
31
32
  26
27
28
29
30
31
32
33
  27
28
29
30
31
32
33
34
  28
29
30
31
32
33
34
35
30
31
32
33
34
35
36
37
          31
32
33
34
35
36
37
38
  32
33
34
35
36
37
38
39
33
34
35
36
37
38
39
40
36
37
38
39
40
41
42
43
  11- 34-
                                             
LR09 3
4
5
6
7
8
9
10
25
26
27
28
29
30
31
32
26
27
28
29
30
31
32
33
  27
28
29
30
31
32
33
34
  28
29
30
31
32
33
34
35
  29
30
31
32
33
34
35
36
  30
31
32
33
34
35
36
37
31
32
33
34
35
36
37
38
  32
33
34
35
36
37
38
39
      33
34
35
36
37
38
39
40
  34
35
36
37
38
39
40
41
  37
38
39
40
41
42
43
44
  11- 35-
                                             
LR10 3
4
5
6
7
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
29
30
31
32
33
34
35
36
  30
31
32
33
34
35
36
37
  31
32
33
34
35
36
37
38
  32
33
34
35
36
37
38
39
  33
34
35
36
37
38
39
40
34
35
36
37
38
39
40
41
  35
36
37
38
39
40
41
42
      36
37
38
39
40
41
42
43
  37
38
39
40
41
42
43
44
  39
40
41
42
43
44
45
46
  11- 37-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR11 3
4
5
6
7
8
9
10
29
30
31
32
33
34
35
36
    30
31
32
33
34
35
36
37
      31
32
33
34
35
36
37
38
    32
33
34
35
36
37
38
39
          33
34
35
36
37
38
39
40
  35
36
37
38
39
40
41
42
   
  11- 33-
                                             
LR12 3
4
5
6
7
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
29
30
31
32
33
34
35
36
  30
31
32
33
34
35
36
37
  31
32
33
34
35
36
37
38
  32
33
34
35
36
37
38
39
    34
35
36
37
38
39
40
41
                   
  11- 32-
                                             
LR14 3
4
5
6
7
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
29
30
31
32
33
34
35
36
  30
31
32
33
34
35
36
37
  31
32
33
34
35
36
37
38
  32
33
34
35
36
37
38
39
  33
34
35
36
37
38
39
40
35
36
37
38
39
40
41
42
              36
37
38
39
40
41
42
43
37
38
39
40
41
42
43
44
40
41
42
43
44
45
46
47
  11- 38-
                                             
LR15 3
4
5
6
7
8
9
10
38
39
40
41
42
43
44
45
39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
  41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
45
46
47
48
49
50
51
52
    46
47
48
49
50
51
52
53
  49
50
51
52
53
54
55
56
       
  11- 47-
     
LR16 3
4
5
6
7
8
9
10
31
32
33
34
35
36
37
38
32
33
34
35
36
37
38
39
33
34
35
36
37
38
39
40
  34
35
36
37
38
39
40
41
  35
36
37
38
39
40
41
42
  36
37
38
39
40
41
42
43
  37
38
39
40
41
42
43
44
          40
41
42
43
44
45
46
47
       
  11- 38-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR17 3
4
5
6
7
8
9
10
33
34
35
36
37
38
39
40
34
35
36
37
38
39
40
41
35
36
37
38
39
40
41
42
36
37
38
39
40
41
42
43
37
38
39
40
41
42
43
44
  38
39
40
41
42
43
44
45
  39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
          41
42
43
44
45
46
47
48
    44
45
46
47
48
49
50
51
 
  11- 42-
                                             
LR18 3
4
5
6
7
8
9
10
43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
  45
46
47
48
49
50
51
52
  46
47
48
49
50
51
52
53
  47
48
49
50
51
52
53
54
48
49
50
51
52
53
54
55
49
50
51
52
53
54
55
56
        50
51
52
53
54
55
56
57
  51
52
53
54
55
56
57
58
    53
54
55
56
57
58
59
60
 
  11- 51-
                                             
LR20 3
4
5
6
7
8
9
10
38
39
40
41
42
43
44
45
39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
  42
43
44
45
46
47
48
49
43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
45
46
47
48
49
50
51
52
47
48
49
50
51
52
53
54
49
50
51
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54
55
56
57
52
53
54
55
56
57
58
59
               
  11- 50-
                                             
LR21 3
4
5
6
7
8
9
10
39
40
41
42
43
44
45
46
40
41
42
43
44
45
46
47
  41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
  44
45
46
47
48
49
50
51
48
49
50
51
52
53
54
55
                   
  11- 46-
                                             
LR22 3
4
5
6
7
8
9
10
38
39
40
41
42
43
44
45
39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
  41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
45
46
47
48
49
50
51
52
                  47
48
49
50
51
52
53
54
  11- 45-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR23 3
4
5
6
7
8
9
10
43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
  45
46
47
48
49
50
51
52
  46
47
48
49
50
51
52
53
  47
48
49
50
51
52
53
54
48
49
50
51
52
53
54
55
49
50
51
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54
55
56
57
          51
52
53
54
55
56
57
58
  52
53
54
55
56
57
58
59
53
54
55
56
57
58
59
60
55
56
57
58
59
60
61
62
  11- 53-
                                             
LR24 3
4
5
6
7
8
9
10
59
60
61
62
63
64
65
66
60
61
62
63
64
65
66
67
61
62
63
64
65
66
67
68
62
63
64
65
66
67
68
69
  63
64
65
66
67
68
69
70
  64
65
66
67
68
69
70
71
  65
66
67
68
69
70
71
72
  67
68
69
70
71
72
73
74
                 
  11- 65-
                                             
LR25 3
4
5
6
7
8
9
10
49
50
51
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54
55
56
57
  51
52
53
54
55
56
57
58
  52
53
54
55
56
57
58
59
  53
54
55
56
57
58
59
60
  54
55
56
57
58
59
60
61
55
56
57
58
59
60
61
62
  56
57
58
59
60
61
62
63
  57
58
59
60
61
62
63
64
  61
62
63
64
65
66
67
68
       
  11- 59-
                                             
LR27 3
4
5
6
7
8
9
10
37
38
39
40
41
42
43
44
38
39
40
41
42
43
44
45
  39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
        41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
43
44
45
46
47
48
49
50
  45
46
47
48
49
50
51
52
49
50
51
52
53
54
55
56
       
  11- 47-
                                             
LR28 3
4
5
6
7
8
9
10
41
42
43
44
45
46
47
48
42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
  44
45
46
47
48
49
50
51
  45
46
47
48
49
50
51
52
        46
47
48
49
50
51
52
53
47
48
49
50
51
52
53
54
  49
50
51
52
53
54
55
56
53
54
55
56
57
58
59
60
       
  11- 51-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR29 3
4
5
6
7
8
9
10
43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
  45
46
47
48
49
50
51
52
  46
47
48
49
50
51
52
53
  47
48
49
50
51
52
53
54
      48
49
50
51
52
53
54
55
  49
50
51
52
53
54
55
56
  51
52
53
54
55
56
57
58
55
56
57
58
59
60
61
62
       
  11- 53-
                                             
LR30 3
4
5
6
7
8
9
10
45
46
47
48
49
50
51
52
46
47
48
49
50
51
52
53
  47
48
49
50
51
52
53
54
  48
49
50
51
52
53
54
55
  49
50
51
52
53
54
55
56
  50
51
52
53
54
55
56
57
51
52
53
54
55
56
57
58
  52
53
54
55
56
57
58
59
53
54
55
56
57
58
59
60
  55
56
57
58
59
60
61
62
59
60
61
62
63
64
65
66
       
  11- 57-
                                             
LR31 3
4
5
6
7
8
9
10
47
48
49
50
51
52
53
54
48
49
50
51
52
53
54
55
  49
50
51
52
53
54
55
56
  50
51
52
53
54
55
56
57
  51
52
53
54
55
56
57
58
  52
53
54
55
56
57
58
59
53
54
55
56
57
58
59
60
  54
55
56
57
58
59
60
61
55
56
57
58
59
60
61
62
  57
58
59
60
61
62
63
64
61
62
63
64
65
66
67
68
       
  11- 59-
                                             
LR32 3
4
5
6
7
8
9
10
21
22
23
24
25
26
27
28
  22
23
24
25
26
27
28
29
23
24
25
26
27
28
29
30
24
25
26
27
28
29
30
31
  25
26
27
28
29
30
31
32
26
27
28
29
30
31
32
33
27
28
29
30
31
32
33
34
      28
29
30
31
32
33
34
35
  30
31
32
33
34
35
36
37
  33
34
35
36
37
38
39
40
       
  11- 31-
                                             
LR33 3
4
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
27
28
29
30
24
25
26
27
28
29
30
31
  25
26
27
28
29
30
31
32
  26
27
28
29
30
31
32
33
27
28
29
30
31
32
33
34
28
29
30
31
32
33
34
35
  29
30
31
32
33
34
35
36
30
31
32
33
34
35
36
37
  32
33
34
35
36
37
38
39
  34
35
36
37
38
39
40
41
  35
36
37
38
39
40
41
42
       
  11- 33-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR34 3
4
5
6
7
8
9
10
26
27
28
29
30
31
32
33
27
28
29
30
31
32
33
34
28
29
30
31
32
33
34
35
29
30
31
32
33
34
35
36
  31
32
33
34
35
36
37
38
  33
34
35
36
37
38
39
40
34
35
36
37
38
39
40
41
  35
36
37
38
39
40
41
42
  37
38
39
40
41
42
43
44
38
39
40
41
42
43
44
45
40
41
42
43
44
45
46
47
  42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
45
46
47
48
49
50
51
52
  11- 43-
                                             
LR35 3
4
5
6
7
8
9
10
37
38
39
40
41
42
43
44
38
39
40
41
42
43
44
45
40
41
42
43
44
45
46
47
  41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
44
45
46
47
48
49
50
51
45
46
47
48
49
50
51
52
47
48
49
50
51
52
53
54
49
50
51
52
53
54
55
56
  50
51
52
53
54
55
56
57
  51
52
53
54
55
56
57
58
  52
53
54
55
56
57
58
59
53
54
55
56
57
58
59
60
54
55
56
57
58
59
60
61
  11- 52-
                                             
LR36 3
4
5
6
7
8
9
10
32
33
34
35
36
37
38
39
33
34
35
36
37
38
39
40
  34
35
36
37
38
39
40
41
  35
36
37
38
39
40
41
42
  36
37
38
39
40
41
42
43
38
39
40
41
42
43
44
45
  40
41
42
43
44
45
46
47
  42
43
44
45
46
47
48
49
43
44
45
46
47
48
49
50
  45
46
47
48
49
50
51
52
46
47
48
49
50
51
52
53
  48
49
50
51
52
53
54
55
49
50
51
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54
55
56
57
  11- 48-
                                             
LR37 3
4
5
6
7
8
9
10
36
37
38
39
40
41
42
43
  37
38
39
40
41
42
43
44
    38
39
40
41
42
43
44
45
  39
40
41
42
43
44
45
46
  41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
  44
45
46
47
48
49
50
51
46
47
48
49
50
51
52
53
  48
49
50
51
52
53
54
55
  50
51
52
53
54
55
56
57
51
52
53
54
55
56
57
58
52
53
54
55
56
57
58
59
  11- 50-
                                             
LR38 3
4
5
6
7
8
9
10
47
48
49
50
51
52
53
54
  48
49
50
51
52
53
54
55
49
50
51
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54
55
56
57
  52
53
54
55
56
57
58
59
  54
55
56
57
58
59
60
61
  55
56
57
58
59
60
61
62
56
57
58
59
60
61
62
63
  57
58
59
60
61
62
63
64
  58
59
60
61
62
63
64
65
59
60
61
62
63
64
65
66
  61
62
63
64
65
66
67
68
62
63
64
65
66
67
68
69
63
64
65
66
67
68
69
70
  11- 61-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR39 3
4
5
6
7
8
9
10
33
34
35
36
37
38
39
40
34
35
36
37
38
39
40
41
  35
36
37
38
39
40
41
42
36
37
38
39
40
41
42
43
37
38
39
40
41
42
43
44
        38
39
40
41
42
43
44
45
          39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
  44
45
46
47
48
49
50
51
  11- 42-
                                             
LR40 3
4
5
6
7
8
9
10
29
30
31
32
33
34
35
36
30
31
32
33
34
35
36
37
              31
32
33
34
35
36
37
38
32
33
34
35
36
37
38
39
          33
34
35
36
37
38
39
40
  34
35
36
37
38
39
40
41
35
36
37
38
39
40
41
42
38
39
40
41
42
43
44
45
  11- 36-
                                             
LR41 3
4
5
6
7
8
9
10
37
38
39
40
41
42
43
44
38
39
40
41
42
43
44
45
  39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
  41
42
43
44
45
46
47
48
    42
43
44
45
46
47
48
49
    43
44
45
46
47
48
49
50
    45
46
47
48
49
50
51
52
       
  11- 43-
                                             
LR42 3
4
5
6
7
8
9
10
38
39
40
41
42
43
44
45
39
40
41
42
43
44
45
46
  40
41
42
43
44
45
46
47
  41
42
43
44
45
46
47
48
  42
43
44
45
46
47
48
49
      43
44
45
46
47
48
49
50
    44
45
46
47
48
49
50
51
  45
46
47
48
49
50
51
52
  46
47
48
49
50
51
52
53
48
49
50
51
52
53
54
55
 
  11- 46-
                                             
LR43 3
4
5
6
7
8
9
10
41
42
43
44
45
46
47
48
42
43
44
45
46
47
48
49
  43
44
45
46
47
48
49
50
  44
45
46
47
48
49
50
51
    45
46
47
48
49
50
51
52
  46
47
48
49
50
51
52
53
  47
48
49
50
51
52
53
54
      48
49
50
51
52
53
54
55
  49
50
51
52
53
54
55
56
51
52
53
54
55
56
57
58
 
  11- 49-
  Tjenesteansiennitet
Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   20 24 28
nr. alt. Lønnstrinn
                                             
LR46 3
4
5
6
7
8
9
10
32
33
34
35
36
37
38
39
33
34
35
36
37
38
39
40
34
35
36
37
38
39
40
41
  36
37
38
39
40
41
42
43
  37
38
39
40
41
42
43
44
  38
39
40
41
42
43
44
45
39
40
41
42
43
44
45
46
40
41
42
43
44
45
46
47
42
43
44
45
46
47
48
49
44
45
46
47
48
49
50
51
  45
46
47
48
49
50
51
52
  48
49
50
51
52
53
54
55
  49
50
51
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54
55
56
57
51
52
53
54
55
56
57
58
  11- 49-
                                             
LR47 3
4
5
6
7
8
9
10
29
30
31
32
33
34
35
36
  30
31
32
33
34
35
36
37
  31
32
33
34
35
36
37
38
    36
37
38
39
40
41
42
43
37
38
39
40
41
42
43
44
  39
40
41
42
43
44
45
46
  41
42
43
44
45
46
47
48
  43
44
45
46
47
48
49
50
  45
46
47
48
49
50
51
52
  46
47
48
49
50
51
52
53
47
48
49
50
51
52
53
54
48
49
50
51
52
53
54
55
  11- 46-
                                             
LR48 3
4
5
6
7
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
29
30
31
32
33
34
35
36
30
31
32
33
34
35
36
37
31
32
33
34
35
36
37
38
  33
34
35
36
37
38
39
40
  34
35
36
37
38
39
40
41
35
36
37
38
39
40
41
42
  37
38
39
40
41
42
43
44
  39
40
41
42
43
44
45
46
  41
42
43
44
45
46
47
48
  43
44
45
46
47
48
49
50
  44
45
46
47
48
49
50
51
45
46
47
48
49
50
51
52
46
47
48
49
50
51
52
53
  11- 44-
                                             
LR49 3
4
5
6
7
8
9
10
49
50
51
52
53
54
55
56
  50
51
52
53
54
55
56
57
51
52
53
54
55
56
57
58
52
53
54
55
56
57
58
59
  54
55
56
57
58
59
60
61
  56
57
58
59
60
61
62
63
  57
58
59
60
61
62
63
64
58
59
60
61
62
63
64
65
  59
60
61
62
63
64
65
66
  61
62
63
64
65
66
67
68
62
63
64
65
66
67
68
69
  64
65
66
67
68
69
70
71
67
68
69
70
71
72
73
74
69
70
71
72
73
74
75
76
  11- 67-

Stillingskoder

(PDF-versjon av stillingskodeoversikten)

Lønnsplan
Stillingskode

Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
3.1 - GJENNOMGÅENDE STILLINGER
90,100 LEDERSTILLINGER      
         
1072 Arkivleder   42-  
1054 Kontorsjef   47-  
1056 Økonomisjef   47-  
1055 Personalsjef   47-  
1058 Administrasjonssjef   47-  
1057 Informasjonssjef   47-  
1407 Avdelingsleder   49-  
1059 Underdirektør   51-  
1211 Seksjonssjef   51-  
1477 Regiondirektør   53-  
1060 Avdelingsdirektør   55-  
1061 Assisterende direktør   55-  
1062 Direktør   55-  
1538 Fagdirektør   55-  
0214 Rektor   55-  
         
90,103 SAKSBEHANDLER
1063 Førstesekretær LR10    
1065 Konsulent LR17   2
1408 Førstekonsulent LR21   1 el. 2
1363 Seniorkonsulent   49-  
         
90,201 KONTORSTILLINGER
1068 Fullmektig LR02    
1069 Førstefullmektig LR03    
1070 Sekretær LR09    
1409 Sekretær   35-  
1433 Seniorsekretær   39-  
1071 Kontorleder   42-  
         
90,205 BIBLIOTEKAR
1073 Bibliotekfullmektig LR04    
1410 Bibliotekar LR15   2
1515 Spesialbibliotekar   49-  
1077 Hovedbibliotekar   53-  
         
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
90,207 BETJENT
1078 Betjent LR02    
1079 Førstebetjent   35-  
         
90,208 SJÅFØR
1081 Sjåfør LR02    
1180 Sjåfør LR03    
         
90,301 INGENIØR
1411 Avdelingsingeniør LR15   2
1084 Avdelingsingeniør LR16   2
1275 Ingeniør LR17   2
1085 Avdelingsingeniør LR22   1 el. 2
1083 Ingeniør   39-  
1087 Overingeniør   53-  
1181 Senioringeniør   58-  
1088 Sjefingeniør   65-  
Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør på kode 1411 Avd. ing. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med relevant høyere akademisk utdanning på kode 1085 Avdelingsingeniør.1411 Avdelingsingeniør benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller høyere.
         
90,302 TEKNISK ASSISTENT, TEKNIKER
1089 Teknisk assistent LR02    
1090 Tekniker LR03    
1091 Tekniker   35-  
         
90,303 ARKITEKT
1092 Arkitekt LR22   1
1093 Avdelingsarkitekt   48-  
1094 Overarkitekt   55-  
1182 Seniorarkitekt   58-  
1095 Sjefarkitekt   67-  
         
90,309 TEKNISK LABORATORIEPERSONELL
1096 Laboratorieassistent LR02    
1097 Laborant LR04    
1098 Laborantleder   35-  
         
90,312 GRAFISK DESIGN
1104 Fotoleder   35-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
90,400 FORSKER
1109 Forsker LR24    
1108 Forsker LR25    
1110 Forsker   62-  
1183 Forsker   69-  
1111 Forskningssjef   71-  
Ved oppnormering fra kode 1108 bortfaller eventuelle doktorgradstillegg. Ved oppnådd professorkompetanse gis innplassering på kode 1183 Forsker etter fastsatte retningslinjer. Ved oppnådd doktorgrad innenfor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i gis innplassering som 1109 Forsker. Ved overgang fra 1352 postdoktor til stillingskodene 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor eller 1109 Forsker i samme virksomhet etter 16. september 2020, skal den ansatte som et minimum beholde sitt lønnsnivå.
Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1109 Forsker kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
         
90,410 FORSKNINGSTEKNIKER
1511 Forskningstekniker LR09    
1512 Forskningstekniker   35-  
1513 Seniorforskningstekniker   35-  
1514 Ledende forskningstekniker   35-  
         
90,500 RÅDGIVERSTILLINGER
1434 Rådgiver   45-  
1364 Seniorrådgiver   60-  
1220 Spesialrådgiver   80-  
         
90,510 PROSJEKTLEDER
1113 Prosjektleder   45-  
         
90,520 UTREDNINGSLEDER
1114 Utredningsleder   52-  
         
90,522 SPESIALREVISOR
1224 Spesialrevisor   52-  
         
90,600 ARBEIDERSTILLINGER
1115 Hjelpearbeider LR02    
1116 Spesialarbeider LR02    
1117 Fagarbeider LR03    
1203 Fagarbeider m/fagbrev LR11    
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
Merknad: Stillingskode 1203 Fagarbeider, gjenspeiler den yrkesmessige avlønningen for arbeidstakere med offentlig fagbrev etter opplæringslova.
         
90,610 ARBEIDSLEDERSTILLINGER
1118 Arbeidsleder   35-  
1119 Formann   35-  
1120 Mester   35-  
         
90,611 INSPEKTØRSTILLINGER DRIFT MV.
0676 Inspektør   35-  
1499 Seniorinspektør   48-  
         
90,701 KJØKKENPERSONALE
1184 Kokk LR02    
1122 Førstekokk LR04    
1123 Assisterende kjøkkensjef   35-  
1124 Kjøkkensjef   35-  
         
90,702 HUSHOLDSPERSONALE
1125 Husholdsassistent LR02    
1126 Husholdsbestyrer LR03    
1127 Husholdsleder   35-  
1128 Husøkonom   36-  
         
90,703 RENHOLDSPERSONALE M.V.
1129 Renholdsbetjent LR02    
1130 Renholder LR03    
1131 Tøyforvalter   35-  
1132 Renholdsleder   36-  
Merknad: Kode 1130 Renholder: Ved ansettelse innplasseres renholdere i minimum lønnstrinn 34.
         
90,801 SOSIALSEKRETÆR, SOSIALKURATOR
1185 Spesialutdannet sosionom LR18   2
1173 Klinisk sosionom LR18   2
         
90,805 STATLIGE BARNEHAGER
0829 Barnehageassistent LR02    
0830 Barnehageassistent m/barnepleierutdanning LR04    
0947 Førskolelærer LR15   2
1307 Pedagogisk leder   42-  
0948 Styrer   46-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
Merknad: Kode 0947 Førskolelærer benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig førskolelærerutdanning eller høyere. 0947 Førskolelærer med 2-årig spesialpedagogisk tilleggsutdanning som arbeider i spesialinstitusjon og som har inntil 20 års tjenesteansiennitet, gis 4 ltr. som en personlig ordning. De med 20 års tjenesteansiennitet eller mer gis 5 ltr. som en personlig ordning.
         
90,810 BEDRIFTSHELSETJENESTE
0790 Bedriftssykepleier   46-  
1282 Bedriftsfysioterapeut   46-  
0791 Bedriftslege   58-  
0792 Bedriftsoverlege   62-  
         
90,811 TANNHELSETJENESTEN      
1533 Tannpleier LR15    
1545 Tannhelsesekretær LR09    
Merknad: Ved tilsetting i stillingskode 1545 Tannhelsesekretær kreves autorisasjon.
         
90,812 LEGESTILLINGER      
0773 Lege   47-  
0205 Spesiallege   56-  
0207 Overlege   61-  
         
90,813 TANNLEGESTILLINGER      
0787 Spesialtannlege   57-  
1301 Overtannlege   61-  
1395 Rådgivende overtannlege   61-  
1015 Instruktørtannlege   52-  
1353 Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning   55-  
1260 Avdelingstannlege   60-  
         
90,814 PSYKOLOGSTILLINGER      
0794 Psykolog   51-  
1304 Psykolog med godkjent spesialitet   58-  
0795 Spesialpsykolog   59-  
0796 Sjefspsykolog   61-  
         
90,850 TEKNISK DRIFT OG VAKT- OG RESEPSJONSTJENESTE  M.V.
1215 Sikkerhetsbetjent LR03    
1216 Driftsoperatør LR03    
1136 Driftstekniker   35-  
1137 Driftsleder   35-  
1517 Resepsjonsvakt LR10    
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
1336 Sikkerhetsvakt LR10    
1337 Vaktførstebetjent   38-  
1338 Vaktleder   41-  
         
90,910 UNGE ARBEIDSTAKERE, LÆRLINGER, ASPIRANTER
1138 Unge arbeidstakere inntil 17 år 80 % av ltr.19    
  melllom 17 og 18 år 85 % av ltr.19    
1362 Lærling lønn i % av begynnerlønn i kode 1203    
1429 Aspirant   20-  
1446 Lærekandidat lønn i % av begynnerlønn i kode 1203    
Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprettet særskilt aspirantordning. Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakere i kode 1138 i samsvar med den stilling vedkommende fyller.
         
3.2 – HØYESTERETT
91,001 DIVERSE STILLINGER
1142 Protokollsekretær   40-  
1312 Utredningsleder   69-  
         
3.3 – REGJERINGSADVOKATEMBETET
91,002 ADVOKAT
0257 Advokatfullmektig   48-  
0258 Advokat   66-  
1478 Advokat med møterett for Høyesterett   89-  
Merknad: Advokatfullmektig som får advokatbevilling overføres fra kode 0257 til kode 0258. Advokater som får møterett for Høyesterett overføres fra kode 0258 til kode 1478.
         
3.4 - DEPARTEMENTENE, RIKSREVISJONEN, SIVILOMBUDSMANNEN
00,101 LEDERSTILLINGER
0008 Byråsjef   54-  
1217 Underdirektør   60-  
1218 Avdelingsdirektør   64-  
         
00,102 SPESIALSTILLINGER
1221 Lovrådgiver JD   66-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
1222 Lovrådgiver FIN   66-  
1365 Informasjonssjef   51-  
1436 Rådgiver   49-  
1535 Kommunikasjonssjef   64-  
1536 Folkerettsrådgiver  UD   66-  
1539 Fagdirektør   65-  
1554 Kontorsjef hos Sivilombudsmannen   64-  
         
3.5 - LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
FINANSDEPARTEMENTET      
         
  SKATTEETATEN      
02,200 DIVERSE STILLINGER      
0037 Likningsrevisor   41-  
1223 Skatterevisor   49-  
1413 Skattejurist   49-  
1501 Seniorskattejurist   59-  
1516 Seniorrevisor   52-  
         
  TOLLETATEN      
02,310 DIVERSE STILLINGER
0046 Tollbetjent LR03    
1225 Tollinspektør LR17    
0050 Førstetollinspektør   47-  
0052 Tollrevisor   49-  
0053 Tolloverinspektør   50-  
1279 Seksjonsleder   51-  
1280 Avdelingssjef   59-  
         
FORSVARSDEPARTEMENTET      
         
  FORSVARET      
05,100 YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL
0139 Fenrik LR48    
1556 Løytnant II LR35    
0141 Løytnant LR36    
1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant LR37    
1557 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant II LR38    
1520 Major/Orlogskaptein   49-  
1558 Major/Orlogskaptein II LR49    
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
1521 Oberstløytnant/Kommandørkaptein   53-  
1522 Oberst/Kommandør   58-  
1523 Brigader/Flaggkommandør   61-  
1524 Generalmajor/Kontreadmiral   67-  
1525 Generalløytnant/Viseadmiral   71-  
Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.
         
05,101 BEFAL KONSTABLER OG GRENADERER
1560 Kadett LR48    
1561 Visekorporal/Vingsoldat/ Visekonstabel LR32    
1562 Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel LR33    
1563 Korporal/Ledende konstabel LR34    
1559 Korporal/Ledende konstabel II LR46    
1564 Sersjant, Kvartermester LR48    
1565 Seniorsersjant/Seniorkvartermester LR47    
1566 Oversersjant/Vingsersjant/ Skvadronmester LR36    
1579 Oversjersant/Vingsersjant/Skvadronmester II LR35    
1567 Stabssersjant/Flottiljemester LR37    
1580 Stabssersjant/Flotiljemester II LR38    
1568 Kommandérsersjant/Orlogsmester   49-  
1581 Kommandérsersjant/Orlogsmester II LR49    
1569 Sersjantmajor, Flaggmester   53-  
Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.
         
05,128 INTERNASJONALE OPERASJONER
1226 Vervet (menig, korporal)   21-  
1451 Spesialmedarbeider   25-  
1228 Fenrik   26-  
1230 Løytnant   34-  
1526 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant   39-  
1450 Internasjonal rådgiver   41-  
1527 Major/Orlogskaptein   48-  
1528 Oberstløytnant/Kommandørkaptein   57-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
1529 Oberst/Kommandør   62-  
1530 Brigader/Flaggkommandør   65-  
1570 Visekorporal/Vingsoldat/ Visekonstabel   21-  
1571 Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel   24-  
1572 Korporal/Ledende konstabel   26-  
1573 Sersjant/Kvartermester   30-  
1574 Seniorsersjant/Seniorkvartermester   32-  
1575 Oversersjant/Vingsersjant/ Skvadronmester   34-  
1576 Stabssersjant/Flottiljemester   39-  
1577 Kommandérsersjant,/Orlogsmester   48-  
1578 Sersjantmajor, Flaggmester   57-  
         
05,200 FORSYNINGSTJENESTE
0160 Terminalbetjent LR03    
0161 Maskinfører LR03    
0170 Inspektør LR09    
0165 Lagerbetjent   35-  
0164 Lagerkontrollør   35-  
0162 Maskinsjef   35-  
0163 Lagerleder   35-  
0166 Transportleder   35-  
0168 Lagersjef   36-  
0169 Skipsfører   36-  
0171 Førsteinspektør   37-  
         
05,206 TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE
1283 Mekaniker u/fagbrev LR02    
1284 Mekaniker m/off. fagbrev LR11    
0173 Driftsplanlegger   35-  
0179 Driftsassistent   35-  
0176 Kvalitetsleder   37-  
0174 Verkstedsleder   37-  
0175 Driftskoordinator   37-  
         
05,210 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE
1285 Vedlikeholder u/fagbrev LR02    
1286 Vedlikeholder m/off. fagbrev LR11    
         
05,216 SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE
0184 Sambandsleder   35-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
0185 Varslingsleder   35-  
1145 Radioleder   35-  
0186 Varslingskontrollør   35-  
         
05,221 VAKT - BRANN - HAVARI
0187 Vaktbetjent LR02    
0188 Brannkonstabel LR03    
0688 Lufthavnbetjent LR03    
0189 Brannmester   35-  
0190 Overbrannmester   35-  
         
05,230 HELSETJENESTEN
1281 Klinikksjef   58-  
0204 Garnisonstannlege   58-  
         
  VOKSENOPPLÆRINGEN      
05,236 ADMINISTRATIVE STILLINGER
1187 Undervisningsinspektør   48-  
         
05,240 UNDERVISNINGSSTILLINGER
0229 Hovedlærer   47-  
         
  SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET
05,245 DIVERSE SIVILE STILLINGER
0226 Redaksjonssjef   45  
0228 Redaktør   50  
         
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
         
  DOMSTOLENE      
08,010 DOMMERFULLMEKTIG
0247 Dommerfullmektig   47-  
         
  PÅTALEMYNDIGHETEN      
08,120 STATSADVOKAT, RIKSADVOKAT
0253 Statsadvokat   69-  
0254 Førstestatsadvokat   73-  
         
  DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET
08,130 KRIGSADVOKAT, GENERALADVOKAT
1541 Førstekrigsadvokat   62-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
0256 Generaladvokat   66-  
         
         
  SYSSELMANNSETATEN
08,150 DIVERSE STILLINGER
0259 Sysselmannsbetjent LR40    
1209 Sysselmannsbetjent LR41   2
0260 Sysselmannsførstebetjent   51-  
1268 Miljøvernsjef   51-  
1169 Sysselmannsoverbetjent   55-  
0261 Ass. sysselmann   56-  
0262 Sysselmann   66-  
         
  JORDSKIFTERETTENE
08,160 DIVERSE STILLINGER
1551 Jordskiftedommerfullmektig   47-  
0455 Jordskiftedommer   55-  
1467 Jordskifterettsleder   60-  
         
  KRIMINALOMSORGEN
08,200 STRAFFEGJENNOMFØRING
0281 Miljøassistent LR02    
1201 Miljøterapeut LR15    
0808 Miljøterapeut LR17   2
0264 Fengselsbetjent LR39    
0269 Fritidsleder   35-  
0265 Fengselsførstebetjent   49-  
1542 Fengselsoverbetjent   53-  
0266 Fengselsinspektør   53-  
         
08,201 ADMINISTRATIVE STILLINGER
0272 Driftssjef   42-  
1502 Ass. fengselsleder   54-  
1503 Ass. friomsorgsleder   55-  
1453 Friomsorgsleder   57-  
1452 Fengselsleder   57-  
         
08,202 DIVERSE STILLINGER
0275 Verksbetjent LR39    
0279 Gårdsfullmektig   38-  
0278 Underverksmester   44-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
1415 Verksmester   46-  
         
  POLITIETATEN
08,305 POLITISTILLINGER
0284 Politibetjent LR40    
1454 Politibetjent LR40    
1457 Politibetjent 1 LR41   2
1458 Politibetjent 1 LR41   2
1459 Politibetjent 2 LR42   2
1460 Politibetjent 2 LR42   2
1461 Politibetjent 3 LR43   2
1462 Politibetjent 3 LR43   2
0285 Politiførstebetjent   51-  
1455 Politiførstebetjent   51-  
0287 Politioverbetjent   55-  
1456 Politioverbetjent   55-  
Merknad: Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene. Kodene 0284 Politibetjent, 1457 Politibetjent 1, 1459 Politibetjent 2, 1461 Politibetjent 3, 0285
Politiførstebetjent og 0287 Politioverbetjent har aldersgrense 60 år. Kodene 1454 Politibetjent, 1458
Politibetjent 1, 1460 Politibetjent 2, 1462 Politibetjent 3, 1455 Politiførstebetjent og 1456 Politioverbetjent har aldersgrense 63 år.
         
08,306 POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER
0288 Politifullmektig   47-  
1245 Politiadvokat   55-  
1481 Assisterende sjef for Politihøgskolen   56-  
0290 Politiinspektør   56-  
0326 Lensmann   60-  
1243 Politistasjonssjef   60-  
1480 Sjef for Politihøgskolen   60-  
1543 Politiadvokat 2   67-  
0295 Visepolitimester   68-  
1244 Sjef for utrykningspolitiet   70-  
0292 Politimester   70-  
         
08,307 SIVILE STILLINGER
0302 Stallbetjent LR03    
1416 Grensekontrollør LR17    
1531 Arrestforvarer LR17    
1342 Ledende arrestforvarer   40-  
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
0318 Skriftgransker   40-  
0296 Politirevisor   47-  
1552 Spesialetterforsker   55-  
1504 Namsfogd   60-  
Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr. 37.
         
08,308 INTERNASJONALE OPPDRAG MV.
1392 Internasjonal rådgiver   52-  
         
  DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
08,401 SIVILFORSVARSTJENESTEN
0330 Sivilforsvarsbetjent LR14    
0331 Sivilforsvarsadjutant   41-  
0332 Sivilforsvarsinspektør   46-  
1482 Distriktssjef   56-  
         
  GRENSEKOMMISSARIATET
08,800 DIVERSE STILLINGER
0345 Grenseinspektør   44-  
         
  REDNINGSTJENESTEN
08,900 REDNINGSLEDER
0348 Redningsleder   41-  
0349 Redningsinspektør   43-  
         
  UTLENDINGSNEMNDA
08,950 UTLENDINGSNEMNDA
1425 Nemndleder   74-  
         
KULTURDEPARTEMENTET      
         
  KULTURINSTITUSJONER M. M.
09,840 ADMINISTRATIVE STILLINGER
0351 Riksteatersjef   77-  
         
  ARKIVVERKET
09,856 ARKIVARER
0353 Statsarkivar   62-  
         
  NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER
09,870 DIVERSE STILLINGER
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
0941 Restaureringsassistent LR10    
0942 Restaureringstekniker LR17   2
Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassisstent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.
         
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
         
  HUSLEIETVISTUTVALGET
10,500 ADMINISTRATIVE STILLINGER
1431 Leder   74-  
1432 Tvisteløser   74-  
         
  FYLKESMANNSEMBETENE
10,520 ADMINISTRATIVE STILLINGER
0129 Assisterende fylkesmann   71-  
         
10,525 DIVERSE STILLINGER
0382 Fylkesagronom   45-  
0434 Fylkesskogmester   45-  
0822 Fylkessykepleier   50-  
0435 Fylkesskogsjef   58-  
0774 Ass. Fylkeslege   66-  
0779 Fylkeslege   74-  
         
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
         
  MATTILSYNET
11,315 DIVERSE STILLINGER
1498 Førsteinspektør   42-  
1500 Distriktssjef   50-  
1544 Spesialinspektør   60-  
         
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
         
  METEOROLOGISK INSTITUTT      
12,000 DIVERSE STILLINGER      
1354 Meteorologifullmektig LR04    
1355 Førstemeteorologifullmektig LR09    
1356 Meteorologisekretær LR10    
1042 Meteorologikonsulent LR17    
1358 Statsmeteorolog LR25    
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
1357 Stedlig leder   40-  
         
         
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
   
  JERNBANEDIREKTORATET      
13,100 ADMINISTRATIVE STILLINGER      
1376 Fagspesialist   35-  
         
  HAVARIKOMMISJONEN
13,700 HAVARIKOMMISJONEN
0711 Havariinspektør   55-  
         
  KYSTVERKET / KYSTDIREKTORATET
13,900 DIVERSE STILLINGER
0101 Maskinist   35-  
0103 Styrmann   35-  
0106 Skipsfører   35-  
         
13,910 LOSTJENESTE
1335 Statslosaspirant LR12    
0110 Losformidler   35-  
0108 Trafikkleder   46-  
0111 Statslos   46-  
         
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
         
  ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
14,100 ADMINISTRATIVE STILLINGER
1250 Rådgivende overlege   61-  
1348 Sjefslege   65-  
         
  TRYGDERETTEN
14,180 ADMINISTRATIVE STILLINGER
1349 Rettsfullmektig   47-  
0725 Rettsmedlem   72-  
1350 Avdelingsleder   74-  
1419 Nestleder   74-  
1420 Leder   74-  
         
  ARBEIDSTILSYNET
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
14,190 ADMINISTRATIVE STILLINGER
0356 Overlege   61-  
         
14,210 DIVERSE STILLINGER
1343 Inspektør   41-  
1371 Seniorinspektør   51-  
         
UTENRIKSDEPARTEMENTET
         
  UTENRIKSTJENESTEN
15,100 DIVERSE STILLINGER
0886 Generalkonsul   75-  
1507 Ambassadør   75-  
         
15,120 OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG
1305 Sendelagsleder   63-  
         
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
         
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
         
  SKOLEVERKET
17,150 REKTOR, INSPEKTØR      
0958 Studieinspektør   44-  
0955 Undervisningsinspektør   44-  
1401 Avdelingsleder   47-  
0953 Rektor   49-  
         
17,165 UNDERVISNINGSSTILLINGER
1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning LR02    
0961 Lærer LR27    
0962 Adjunkt LR28    
0963 Adjunkt med opprykk LR29    
0965 Lektor LR30    
0966 Lektor LR31    
1424 Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning   35-  
0967 Hovedlærer Komp./tj.tid +2 ltr.   39-  
1402 Rådgiver, sosiallærer   42-  
Merknad: Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode 1424.
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
         
         
17,200 SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRAL
1141 Nattevakt LR02    
0968 Internatassistent LR03    
0969 Instruktør LR03    
0970 Miljøterapeut LR17    
1202 Miljøterapeut LR15   2
1472 Musikkterapeut   50-  
         
  STATLIGE SKOLER
17,220 DIVERSE STILLINGER
0996 Dykkerinstruktør LR18   2
         
  UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER
17,500 FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER
1206 Undervisn.leder   44-  
1003 Avdelingsleder   44-  
1197 Studiesjef   45-  
1473 Studieleder   54-  
1006 EDB-sjef   56-  
1475 Instituttleder   58-  
1474 Dekan   60-  
         
17,510 UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER
1007 Høgskolelærer, øvingslærer LR23    
1352 Postdoktor LR24    
1011 Førsteamanuensis LR24    
1198 Førstelektor LR24    
1008 Høgskolelektor LR25    
1009 Universitetslektor LR25    
1010 Amanuensis LR25    
1308 Klinikkveterinær   46-  
1012 Høgskoledosent   60-  
1532 Dosent   69-  
1013 Professor   69-  
1404 Professor   78-  
Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor, bortfaller doktorgradstillegg. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor og som 1352 Postdoktor kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Ved overgang fra 1352
postdoktor til stillingskodene 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor eller 1109 Forsker i samme
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
virksomhet etter 16. september 2020, skal den ansatte som et minimum beholde sitt lønnsnivå.
Merknad: Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra KMD.
         
         
17,515 UTDANNINGSSTILLINGER
1018 Vitenskapelig assistent LR02    
1017 Stipendiat LR20    
1476 Spesialistkandidat LR20    
1019 Vitenskapelig assistent   35-  
1020 Vitenskapelig assistent   42-  
1378 Stipendiat   49-  
Merknad: Ved tilsetting som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 54, LR20 alternativ 10, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.
         
17,520 UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
1200 Førstebibliotekar LR24    
1199 Universitetsbibliotekar LR25    
Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
         
17,550 DIVERSE STILLINGER
0389 Fagkonsulent   35-  
1029 Avdelingsleder   35-  
0400 Driftsleder   35-  
         
17,568 KLINIKKPERSONALE M.M.
1379 Klinikksekretær LR09    
1032 Instruktørtannpleier LR15    
1033 Klinikkavdelingsleder   35-  
         
17,580 SKIPSPERSONELL
1035 Skipsfører   35-  
         
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
         
18,380 FYLKESNEMNDENE
1177 Leder av fylkesnemnda   74-  
         
         
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
  BARNE- OG FAMILIEVERN
18,385 DIVERSE STILLINGER
1484 Assistent LR02    
1486 Miljøarbeider LR04    
1489 Miljøterapeut LR15   2
1488 Miljøterapeut LR17    
1534 Spesialutdannet miljøterapeut LR18   2
1487 Miljøarbeider   36-  
1491 Ass. leder   41-  
1490 Spesialutdannet miljøterapeut   46-  
1493 Leder   47-  
         
18,386 KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER
1494 Sosionom LR15   2
1495 Barnevernspedagog LR15   2
1508 Vernepleier LR15   2
1496 Klinisk barnevernspedagog LR18   2
1509 Spesialutdannet vernepleier LR18   2
1510 Spesialutdannet barnevernspedagog LR18   2
         
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
         
  FISKERIDIREKTORATET
19,410 DIVERSE STILLINGER
0080 Inspektør LR16   2
1437 Inspektør LR22   1
0082 Førsteinspektør   40-  
         
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
         
  STATENS HELSETILSYN
21,100 DIVERSE STILLINGER
0738 Fagsjef   62-  
         
  HELSEDIREKTORATET
21,115 DIVERSE STILLINGER
1553 Pasient- og brukerombud   61-  
         
  KLINISK HELSE      
21,200 LEGESTILLINGER      
0781 Underordnet lege LR20   1
Lønnsplan
Stillingskode
Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B
0784 Avdelingsoverlege   66-  
   
21,204 SPESIALPERSONALE
0800 Avdelingsveterinær   53-  
0736 Legemiddelinspektør   57-  
         
21,205 SYKEPLEIEPERSONALE
0807 Sykepleier LR15   2
0810 Spesialutdannet sykepleier LR18   2
0816 Avdelingssykepleier   49-  
0820 Oversykepleier   50-  
         
21,206 HJELPEPLEIER M.V.
0826 Barnepleier LR04    
0827 Hjelpepleier LR04    
         
21,207 FYSIOTERAPEUT
0832 Fysioterapeut LR15   2
0834 Avdelingsleder/fysioterapeut   46-  
         
21,208 OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT
1254 Avdelingsergoterapeut   46-  
         
21,209 BIOINGENIØR
0844 Bioingeniør LR15   2
0846 Avdelingsbioingeniør   46-  
0847 Sjefbioingeniør   50-  
         
21,210 RØNTGENPERSONELL
0852 Radiograf LR15   2
1256 Avd. radiograf   48-  


DevProject Wisent (laget av Decap.no)