EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtale

Hovedtariffavtalen, som er den grunnleggende avtalen mellom staten og LO Stat. Denne avtalen omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.

Vedlegg 1

Lønnsplan for LO Stat, Unio og YS Stat

Vedlegg 2

Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2020 - 2022

Vedlegg 3

Intensjonserklæring om omstilling under trygghet.

Vedlegg 4

Pensjonsgivende variable tillegg for opptjening i ny offentlig tjenestepensjonsordning, gjeldende fra 1. januar 2020.

Vedlegg 5

Pensjonsgivende variable tillegg for opptjening i ny offentlig tjenestepensjonsordning, gjeldende fra 1. januar 2020


DevProject Wisent (laget av Decap.no)