EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Sist endret: 10.02.2021

Bilag 6: Lønnsbestemmelser for lærlinger


Lønnsbestemmelser for lærlinger

Grunnlaget for fastsetting av lærlinglønn reguleres i overenskomstens § 13.5

Opplæring i bedrift etter VKI for 4,5 års fag

Lærling 5. halvår                      30 %    
Lærling 6. halvår                      40 %    
Lærling 7. halvår                      45 %    
Lærling 8. halvår                      55 %    
Lærling 9. halvår                      80 %    

Opplæring i bedrift etter VK I for 4 års fag

Lærling 5. halvår                      30 %    
Lærling 6. halvår                      40 %    
Lærling 7. halvår                      50 %    
Lærling 8. halvår                      80 %    

Fag med lærekontrakt etter VK II

Lærling 7. halvår                      45 %    
Lærling 8. halvår                      55 %    
Lærling 9. halvår                      80 %    

Fagarbeider etter Reform 94 med fagbrev fra skole skal ha 1,5 års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala:

4,5 års fag      

Lærling 1. halvår                      60 %    
Lærling 2. halvår                      75 %    
Lærling 3. halvår                      80 %    

4 års fag

Lærling 1. halvår                      75 %    
Lærling 2. halvår                      80 %    DevProject Wisent (laget av Decap.no)