EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomst

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet (PIA) eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program (YPRO).

Bilag 1

Sliterordningen

Bilag 2

Avtale om ny AFP-ordning

Bilag 3

Ferie

Bilag 4

Likestilling

Bilag 5

Etter- og videreutdanning

Bilag 6

Lønnsbestemmelser for lærlinger

Bilag 7

Ansatte i vikarbyrå

Bilag 8

Avtale om stillingsvurdert minstelønn


DevProject Wisent (laget av Decap.no)