EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Energioverenskomsten

Overenskomst

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Bilag 1

Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987

Bilag 2

Sliterordningen

Bilag 3

Avtale om Opplysnings- og utviklingsfondet

Bilag 4: Avtale om korte velferdspermisjoner m/tillegg

Avtale om korte velferdspermisjoner m/tillegg

Bilag 5

Avtalefestet pensjon (AFP)

Bilag 6

Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste

Bilag 7

Ferie m.v.

Bilag 8

Bilag om pensjon

Bilag 9

Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling mellom kvinner og menn

Bilag 10A

Innleie av arbeidstakere fra vikarbyrå (bemanningsvirksomheter)

Bilag 10B

Ansatte i vikarbyråer

Bilag 11

Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår


DevProject Wisent (laget av Decap.no)