EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Kabelmontoroverenskomsten

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL og IT Forbundet på den annen side. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.


Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og EL og IT Forbundet. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.



DevProject Wisent (laget av Decap.no)