EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Energiavtale I

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene.


Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Hovedtariffavtalen gjelder mellom Samfunnsbedriftene og LO Kommune, YS-K-Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Kommune, Unio, Akademikerne kommune Norsk Folkehøgskolelag og Lederne.DevProject Wisent (laget av Decap.no)