EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Energiavtale I

Overenskomst

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene.

Vedlegg A

Veileder for ansatte og ledelse i bedrifter som vurderer å endre pensjonsordning

Vedlegg B

Avtalefestet pensjon (AFP) i bedrifter med med annen pensjonsordning enn offentlig tjenestepensjon

Vedlegg C

Ansatte i vikarbyråer

Vedlegg D

Veileder - klargjøring av rollene som faglig veileder og/eller instruktør i lærebedrift


DevProject Wisent (laget av Decap.no)