EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst Område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomst

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I tillegg til denne overenskomsten er det opprettet egne B-deler for flere lokale helseforetak. Lenke til disse finner du nedenfor.

Overenskomst Del B for Helgelandssykehuset

Overenskomst Del B for Helgelandssykehuset

Overenskomst Del B for Helse Nord-Trøndelag

Overenskomst Del B for Helse Nord-Trøndelag

Overenskomst Del B for Nordlandssykehuset

Overenskomst Del B for Nordlandssykehuset

Overenskomst Del B for Sykehuset Vestfold

Overenskomst Del B for Sykehuset Vestfold

Overenskomst Del B for Vestre Viken HF

Overenskomst Del B for Vestre Viken HF

Overenskomst Del B for Sykehuset Innlandet

Overenskomst Del B for Sykehuset Innlandet

Overenskomst Del B for Oslo Universitetssykehus

Overenskomst Del B for Oslo Universitetssykehus

Overenskomst Del B for Akershus Universitetssykehus

Overenskomst Del B for Akershus Universitetssykehus


DevProject Wisent (laget av Decap.no)