EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Helse Nord IKT

Overenskomst

Overenskomsten omfatter våre medlemmer som er ansatt i Helse Nord IKT HF med et fast og midlertidig stillingsforhold.

Protokoll

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2020

Del A

Overenskomstens A-Del mellom Spekter og LO Stat 2020-2022

Tillegg 1

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2020-2022


DevProject Wisent (laget av Decap.no)