EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Hålogaland Kraft

Overenskomst

Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)