EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedtariffavtalen KS

Overenskomst

Hovedtariffavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og LO Kommune, Akademikerne Kommune, YS Kommune, Unio, Lederne og Folkehøgskoleforbundet.

Vedlegg 1

Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/ avansementsstillinger,stillingsgruppeogmerknader

Vedlegg 2

Lokale retningslinjer – heltidskultur – utgår

Vedlegg 3

Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk

Vedlegg 4

Vedtekter for avtalefestet pensjon

Vedlegg 5

Vedtekter for tjenestepensjonsordning – TPO

Vedlegg 6

Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode

Vedlegg 7

Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Vedlegg protokoll

Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018

Vedlegg rundskriv

B-rundskriv nr. 7/2018: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018


DevProject Wisent (laget av Decap.no)