EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Krajowy układ zbiorowy dla branży elektroinstalacyjnej i elektrotechnicznej

Intro

Tłumaczenie z języka norweskiego

Układ 60
obowiązujący do dn. 30.04.2022 

KRAJOWY UKŁAD ZBIOROWY
DLA BRANŻY ELEKTROINSTALACYJNEJ I ELEKTROTECHNICZNEJ
01.05.2020 – 30.04.2022

ZAWARTY POMIĘDZY

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 
[GŁÓWNA ORGANIZACJA ZRZESZENIA PRACODAWCÓW]
NELFO
[BRANŻOWA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW]

I

LANDSORGANISASJONEN W NORWEGII
[KRAJOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH]
EL OG IT FORBUNDET 
[ZWIĄZEK ZAWODOWY BRANŻY ELEKTROINSTALACYJNEJ I INFORMATYCZNEJ]
ORAZ ODDZIAŁAMI ZWIĄZKU

Obejmujący
Umowę Główną LO/NHO (HA)
Krajowy Układ Zbiorowy (LOK) załączający
Taryfę płac akordowych dla działalności na lądzie
Umowę w sprawie płac opartych na produktywności dla statków (PAS)
Umowę w sprawie płac opartych na produktywności dla onshore
Umowę w sprawie płac offshore

Układ obowiązuje zakłady wykonujące prace instalacyjne, montażowe i konserwacyjne instalacji elektrycznych z przynależnymi instalacjami automatyzacyjnymi i oprzyrządowania oraz naprawy aparatów i urządzeń elektrycznych/elektronicznych. 


DevProject Wisent (laget av Decap.no)