EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO – KS

Protokoll 1

Fra protokollen om Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021

Protokolltekst – likelydende med alle fire forhandlingssammenslutningene, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)