EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Sykehuspartner

Overenskomst

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Sykehuspartner HF


DevProject Wisent (laget av Decap.no)