EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Telenor

Overenskomst

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av EL og IT Forbundet i følgende virksomheter i Telenor-konsernet som fremgår av bilag 7.

Bilag 1

Sluttvederlagsordningen

Bilag 2

Avtale om Opplysnings- og Utviklingsfond

Bilag 3

Avtalefestet pensjon (AFP) m/vedtekter

Bilag 4

Nedsettelse av arbeidstiden pr 01.01.1987

Bilag 5

Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling

Bilag 6

Ferie m.m

Bilag 7

Oversikt over virksomheter som omfattes av denne overenskomst

Bilag 8

Innleie av arbeidstakere fra vikarbyrå (bemanningsvirksomheter)

Bilag 8A

Ansatte i vikarbyrå


DevProject Wisent (laget av Decap.no)