EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Overenskomst

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og EL og IT Forbundet. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.

Bilag 1

Sliterordningen

Bilag 2

Avtale om opplysnings- og utviklingsfond

Bilag 3

Avtalefestet pensjon (AFP) 

Bilag 4

Avtale om retningslinjer for prosentvis trekk av fagforeningskontingent 

Bilag 5

Nedsettelse av arbeidstiden per 1. januar 1987

Bilag 6

Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling mellom kvinner og menn

Bilag 7

Ferie m.v.

Bilag 8

Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai

Bilag 9

Samarbeids- og utviklingstiltak, herunder etter- og videreutdanning

Bilag 10

AVTALE OM KORTE VELFERDSPERMISJONER AV 1972 MED ENDRINGER I 1976, 1982, 1990, 1992, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2012

Bilag 11

Innleie av arbeidstakere, utsetting av arbeid m.v.

Bilag 11A

Ansatte i vikarbyråer

Bilag 12

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO)

Bilag 13

Innstilling fra utvalget om gjennomføring av arbeidstidsforkortelsen


DevProject Wisent (laget av Decap.no)