EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Global Connect

Overenskomstens del B

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i GlobalConnect AS (tidligere Broadnet).

Protokoll 1

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2020

Del A

Overenskomstens A-Del mellom Spekter og LO Stat 2020-2022

Tillegg 2

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2020-2022


DevProject Wisent (laget av Decap.no)