EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst Norsk Helsenett SF

Overenskomst

Overenskomsten omfatter medlemmer av EL og IT Forbundet som er hel- eller deltidsansatt i Norsk Helsenett SF.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)