EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Statnett

Del A

Overenskomstens del A er en felles overenskost for flere B-deler innen Spekter-området. For å lese innholdet i de enkelet paragrafene i Overenskomstens del A må du klikke på de aktuelle lenkene.

Overenskomst

Denne avtale er inngått mellom Spekter og Statnett SF på den ene side og LO Stat og EL&IT-forbundet på den annen side.

Avtalen gjelder for EL&IT forbundets medlemmer i Statnett SF, Lyse Sentralnett AS og ELHUB AS. Virkeområdet vil i det følgende benevnes som "Statnett". Avtalen gjelder ikke for virksomhetens direktører.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)