EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO – Virke

Hovedavtalen

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett.

Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på arbeidsplasser der det mellom partene er inngått tariffavtale.

I Norge inngår hovedavtalen som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) som gjerne reforhandles hver annet år under tariffoppgjøret. Hovedavtalen revideres i motsetning til denne, normalt hvert fjerde år. Den er dermed ikke del av tariffoppgjørene. 

Tillegg 1

Avtale om utvikling av bedriftens arbeidsorganisasjon.

Tillegg 2

Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier.

Tillegg 3

Rammeavtale om teknologisk utvikling og datamaskinbaserte systemer.

Tillegg 4

Avtale om opplæring i arbeidsmiljø i virksomhetene for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Tillegg 5

Rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.

Tillegg 6

Kompetanseheving, økt utdanning og permisjon i denne forbindelse.

Tillegg 7

Avtale om kontrolltiltak i bedriften.

Tillegg 8

Avregning av lønn, utlønning over bank, trekk av fagforeningskontingent.

Tillegg 9

Avtale om et opplysnings- og utviklingsfond opprettet av LO og Virke.

Tillegg 10

Avtale mellom LO og Virke om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)